Tentang Kami

Home>Tentang Kami

SEMUA TENTANG KAMI

Profil Yayasan Bina Karya Mandiri Surabaya

YAYASAN BINA KARYA MANDIRI (YBKM) Panti Asuhan Yakarim Surabaya berdiri pada tahun 2012, bergerak dalam bidang layanan sosial, dakwah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi ummat. YBKM sejak awal didirikan sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik ummat yang mandiri. YBKM adalah milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dan dhuafa’ dengan dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga.

YBKM adalah lembaga milik ummat, artinya lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah ummat. Yayasan Bina Karya Mandiri merupakan Yayasan Anak Yatim Sidoarjo yang menerima Panti Asuhan Sidoarjo. Kami juga satu-satunya Yayasan Sosial Peduli Anak Yatim di Sidoarjo. YBKM secara organisasi tidak berafiliasi dengan suatu paham atau golongan tertentu sehingga diharapkan YBKM dapat diterima dan memberi kemanfaatan untuk golongan manapun dan dimanapun.

YBKM mengangkat misi Al-Qur’an untuk menjadikan Rahmatan lil ‘Alamiin sebagai tujuan hidup ummat Islam di Indonesia. Yaitu berdakwah Islam dengan menggunakan kata-kata bijak dan baik (mau’idzah hasanah), serta tolong menolong dala kebaikan.

Yayasan Di Surabaya Panti Asuhan Di Surabaya

Bersama Wujudkan Impian Anak Yatim Dhuafa' Di Panti Asuhan Surabaya

Panti Asuhan Surabaya, Panti Asuhan Surabaya Barat
Perizinan Yayasan Surabaya

Dokumen Legalitas Yayasan Surabaya